پرداخت خاموش

از سیمرغ
(تغییرمسیر از Silent Payment)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

پرداخت خاموش (به انگلیسی: Silent Payment) گونه‌ای از پرداخت‌های بدون هم‌کنش و بدون بازکاربرد نشانی است که سرباری بر روی زنجیره نداشته (وارونِ بیپ۴۷) ولی برای دریافت‌کننده‌ی پرداخت، سربار پردازش همه‌ی تراکنش‌های زنجیره (یا به گونه‌ی بهینه‌تر بروندادهای هزینه نشده) را به همراه دارد.

پیرنگ[ویرایش | ویرایش مبدأ]

دریافت‌کننده نشانی پرداخت خاموش خود، که کلید همه‌بین ۳۲ بایتی است، را در دید همگان می‌گذارد: X = x*G

فرستنده دروندادی که دربرگیرنده‌ی کلید همه‌بین روبرو است را می‌گزیند: I = i*G

فرستنده نشانی پرداخت خاموش دریافت‌کننده را دستکاری می‌کند تا همتای کلید همه‌بین آن درونداد شود: X' = hash(i*X)*G + X

از آنجا که i*X == x*I (دادوستد کلید دفی-هلمان)، دریافت‌کننده با برآورد hash(x*I)*G + X برای هر درونداد I روی زنجیره و بررسی اینکه به بروندادی از آن تراکنش می‌خورد یا نه، پرداخت‌هایی که دریافت کرده است را می‌شناسد.