پیشوندهای نشانی بیت‌کوین

از سیمرغ
نسخهٔ تاریخ ‏۱۴ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۴۳ توسط Hesam (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

بیت‌کوین برای ساخت نشانی کدگذاری پایه۵۸آزما و یا بچ۳۲ را بکار می‌برد. این کدگذاری دربرگیرنده‌ی افزودن یک بایت نگارش/کاربرد است بودن این بایت سبب می‌شود که نمادهای روشنی در آغاز رشته‌ی کدگذاری شده پیدا شوند. فهرست زیر برخی از این نمادها و پیشوند بایتی‌ای که آن‌ها را می‌سازد را نشان می‌دهد.

پیشوند ده‌دهی شانزده‌شانزدهی نمونه کاربرد نماد آغازین نمونه
0 00 درهم کلید همه‌بین (P2PKH address) 1 17VZNX1SN5NtKa8UQFxwQbFeFc3iqRYhem
5 05 درهم دستورگان (P2SH address) 3 3EktnHQD7RiAE6uzMj2ZifT9YgRrkSgzQX
128 80 کلید خودویژه (WIF،‌ با کلید همه‌بین نافشرده) 5 5Hwgr3u458GLafKBgxtssHSPqJnYoGrSzgQsPwLFhLNYskDPyyA
133 80 کلید خودویژه (WIF، با کلید همه‌بین نافشرده، برای نگارش‌های کهنه‌ی الکترام) 5 5TfQjD9DLFeUFmDiDrzsdtSGQss93o4pvsmQcgmjfcQVLsEgAoM
128 80 کلید خودویژه (WIF، با کلید همه‌بین فشرده) K یا L L1aW4aubDFB7yfras2S1mN3bqg9nwySY8nkoLmJebSLD5BWv3ENZ
129-134 80 کلید خودویژه (WIF، با کلید همه‌بین فشرده برای نگارش‌های کهنه‌ی الکترام) L LkUevPi661korFvRdQQUkEX35rA484oAwzsT93383q6mUqVe5cw2
135 80 کلید خودویژه (WIF، با کلید همه‌بین فشرده برای نگارش‌های کهنه‌ی الکترام) L یا M M3dv4iRtSKb5oHwxjZCGLai1aiZMnuLdGt7iFwjK2ncC3Vu7tRwP
4 136 178 30 0488B21E بیپ۳۲ کلید همه‌بین xpub xpub661MyMwAqRbcEYS8w7XLSVeEsBXy79zSzH1J8vCdxAZningWLdN3

zgtU6LBpB85b3D2yc8sfvZU521AAwdZafEz7mnzBBsz4wKY5e4cp9LB

4 136 173 228 0488ADE4 بیپ۳۲ کلید خودویژه xprv xprv9s21ZrQH143K24Mfq5zL5MhWK9hUhhGbd45hLXo2Pq2oqzMMo63o

StZzF93Y5wvzdUayhgkkFoicQZcP3y52uPPxFnfoLZB21Teqt1VvEHx

111 6F درهم کلید همه‌بین تست‌نت m یا n mipcBbFg9gMiCh81Kj8tqqdgoZub1ZJRfn
196 C4 درهم دستورگان تست‌نت 2 2MzQwSSnBHWHqSAqtTVQ6v47XtaisrJa1Vc
239 EF کلید خودویژه‌ی تست‌نت (WIF, با کلید همه‌بین نافشرده) 9 92Pg46rUhgTT7romnV7iGW6W1gbGdeezqdbJCzShkCsYNzyyNcc
239 EF کلید خودویژه‌ی تست‌نت (WIF, با کلید همه‌بین فشرده) c cNJFgo1driFnPcBdBX8BrJrpxchBWXwXCvNH5SoSkdcF6JXXwHMm
4 53 135 207 043587CF بیپ۳۲ کلید همه‌بین تست‌نت tpub tpubD6NzVbkrYhZ4WLczPJWReQycCJdd6YVWXubbVUFnJ5KgU5MDQrD9

98ZJLNGbhd2pq7ZtDiPYTfJ7iBenLVQpYgSQqPjUsQeJXH8VQ8xA67D

4 53 131 148 04358394 بیپ۳۲ کلید خودویژه‌ی تست‌نت tprv tprv8ZgxMBicQKsPcsbCVeqqF1KVdH7gwDJbxbzpCxDUsoXHdb6SnTPY

xdwSAKDC6KKJzv7khnNWRAJQsRA8BBQyiSfYnRt6zuu4vZQGKjeW4YF

بچ۲۳ درهم کلید همه‌بین یا درهم دستورگان bc1 bc1qw508d6qejxtdg4y5r3zarvary0c5xw7kv8f3t4
بچ۲۳ درهم کلید همه‌بین یا درهم دستورگان، تست‌نت tb1 tb1qw508d6qejxtdg4y5r3zarvary0c5xw7kxpjzsx

کلیدهای خودویژه برای کلیدهای همه‌بین فشرده و نافشرده‌ی بیت‌کوین بایت نگارش یکسان بکار می‌برند. ریخت فشرده با نویسه‌ی دیگری آغاز می‌شود چون پیش از کدگذاری پایه۵۸، بایت 0x01 به کلید خودویژه‌اش چسبانده می‌شود .

نمودار زیر نمادها و اندازه‌های‌ نشانی‌های بیت‌کوین را برای درهم ۱۶۰بیتیِ همه‌ی نگارش‌های ده‌دهی نشان می‌دهد.

نگارش ده‌دهی نماد پیشرو اندازه‌ی آدرس
0 1 up to 34
1 Q-Z, a-k, m-o 33
2 o-z, 2 33 یا 34
3 2 34
4 2 یا 3 34
5-6 3 34
7 3 یا 4 34
8 4 34
9 4 یا 5 34
10-11 5 34
12 5 یا 6 34
13 6 34
14 6 یا 7 34
15-16 7 34
17 7 یا 8 34
18 8 34
19 8 یا 9 34
20-21 9 34
22 9 یا A 34
23 A 34
24 A یا B 34
25-26 B 34
27 B یا C 34
28 C 34
29 C یا D 34
30-31 D 34
32 D یا E 34
33 E 34
34 E یا F 34
35-36 F 34
37 F یا G 34
38 G 34
39 G یا H 34
40-41 H 34
42 H یا J 34
43 J 34
44 J یا K 34
45-46 K 34
47 K یا L 34
48 L 34
49 L یا M 34
50-51 M 34
52 M یا N 34
53 N 34
54 N یا P 34
55-56 P 34
57 P یا Q 34
58 Q 34
59 Q یا R 34
60-61 R 34
62 R یا S 34
63 S 34
64 S یا T 34
65-66 T 34
67 T یا U 34
68 U 34
69 U یا V 34
70-71 V 34
72 V یا W 34
73 W 34
74 W یا X 34
75-76 X 34
77 X یا Y 34
78 Y 34
79 Y یا Z 34
80-81 Z 34
82 Z یا a 34
83 a 34
84 a یا b 34
85 b 34
86 b یا c 34
87-88 c 34
89 c یا d 34
90 d 34
91 d یا e 34
92-93 e 34
94 e یا f 34
95 f 34
96 f یا g 34
97-98 g 34
99 g یا h 34
100 h 34
101 h یا i 34
102-103 i 34
104 i یا j 34
105 j 34
106 j یا k 34
107-108 k 34
109 k یا m 34
110 m 34
111 m یا n 34
112-113 n 34
114 n یا o 34
115 o 34
116 o یا p 34
117-118 p 34
119 p یا q 34
120 q 34
121 q یا r 34
122-123 r 34
124 r یا s 34
125 s 34
126 s یا t 34
127-128 t 34
129 t یا u 34
130 u 34
131 u یا v 34
132-133 v 34
134 v یا w 34
135 w 34
136 w یا x 34
137-138 x 34
139 x یا y 34
140 y 34
141 y یا z 34
142-143 z 34
144 z یا 2 34 یا 35
145-255 2 35