نیپ۱

از سیمرغ
پرش به ناوبری پرش به جستجو

نیپ ۱

فرانمون جریان پایه‌ی پروتکل


این نیپ پروتکل پایه‌ای که همه باید پیاده کنند را می‌شناساند. نیپ‌های نو می‌توانند جای خالی‌های اختیاری (یا اجباری) و پیام و ویژگی‌هایی به ساختار و جریان‌های اینجا روشن شده بیافزایند.