صفحهٔ اصلی

به ویکی سیمرغ خوش آمدید!
سیمرغ یک گروه از علاقه‌مندان به عدم تمرکز است که از یک گروه تلگرامی شروع شده است.
این ویکی به صورت نامتمرکز و توسط اعضای سیمرغ مدیریت می‌شود.
پیام روز/ماه/سال (تا زمانی که کسی این صفحه را ویرایش کرده و این پیام را حذف کند): در جامعه آزاد چشمداشت بی‌جاست. آستین بالا بزن!