صفحهٔ اصلی

از سیمرغ
به ویکی سیمرغ خوش آمدید!
سیمرغ یک گروه از علاقه‌مندان به عدم تمرکز است که از یک گروه تلگرامی شروع شده است.
این ویکی به صورت نامتمرکز و توسط اعضای سیمرغ مدیریت می‌شود.