شاخه

از سیمرغ
پرش به ناوبری پرش به جستجو

شاخه (به انگلیسی: Fork): می‌تواند به یکی از این موضوعات اشاره داشته باشد:

(پروتکل زنجیره‌بلوک) نرم‌شاخه یا سخت‌شاخه یا بطور غیررسمی زنجیره‌بلوکی که حاصل از تکه‌شدن بر اثر سخت‌شاخه‌ی اقلیت باشد

(گیت) رونوشت یک انباره‌ی گیت به جهت ویرایش و ساخت برپایه‌ی انباره‌ی رونویسی شده، یا نرم‌افزاری که حاصل از این رونوشت باشد