بیپ

از سیمرغ
پرش به ناوبری پرش به جستجو

بیپ‌ها (به انگلیسی :bip) مخفف (Bitcoin Improvment Proposal) پیشنهاد های بهبود بیت‌کوین هستند

پیشنهادها ابتدا در لیست ایمیل توسعه‌بیت‌کوین مورد بحث قرار گرفته و سپس با توجه به بیپ 2 در لیست بیپ‌ها قرار می‌گیرند


لیست بیپ‌ها[ویرایش | ویرایش مبدأ]

شماره لایه عنوان نویسنده نوع وضعیت
1 هدف و راهنمای بیپ امیر تاکی پروسه جایگزین شده
2 پروسه بیپ، بازبینی شده لوک دش‎یر پروسه فعال
8 Version bits with lock-in by height شائولین فرای، لوک دش‎یر اطلاعاتی پیش‌نویس
9 Version bits with timeout and delay پیتر ووله, پیتر تاد, گرگ مکسول, راستی راسل اطلاعاتی نهایی
10 کاربرد Multi-Sig Transaction Distribution Alan Reiner اطلاعاتی پس‌گرفته شده
11 کاربرد استاندارد تراکنش‌های M از N گوین اندرسن استاندارد نهایی
12 هم‌داستانی (نرم‌شاخه) OP_EVAL گوین اندرسن استاندارد پس‌گرفته شده
13 کاربرد Address Format for pay-to-script-hash گوین اندرسن استاندارد نهایی
14 کاره‌های همتا Protocol Version and User Agent امیر تاکی, Patrick Strateman استاندارد نهایی
15 کاربرد Aliases امیر تاکی استاندارد تعلیق شده
16 هم‌داستانی (نرم‌شاخه) Pay to Script Hash گوین اندرسن استاندارد نهایی
17 هم‌داستانی (نرم‌شاخه) OP_CHECKHASHVERIFY (CHV) لوک دش‎یر استاندارد پس‌گرفته شده
18 هم‌داستانی (نرم‌شاخه) hashScriptCheck لوک دش‎یر استاندارد پیشنهاد شده
19 کاربرد M-of-N استاندارد Transactions (Low SigOp) لوک دش‎یر استاندارد رد شده
20 کاربرد URI Scheme لوک دش‎یر استاندارد جایگزین شده
21 کاربرد URI Scheme Nils Schneider, مت کورالو استاندارد نهایی
22 API/RPC getblocktemplate - Fundamentals لوک دش‎یر استاندارد نهایی
23 API/RPC getblocktemplate - Pooled Mining لوک دش‎یر استاندارد نهایی
30 هم‌داستانی (نرم‌شاخه) Duplicate transactions پیتر ووله استاندارد نهایی
31 کاره‌های همتا Pong message مایک هرن استاندارد نهایی
32 کاربرد Hierarchical Deterministic Wallets پیتر ووله اطلاعاتی نهایی
33 کاره‌های همتا Stratized Nodes امیر تاکی استاندارد رد شده
34 هم‌داستانی (نرم‌شاخه) Block v2, Height in Coinbase گوین اندرسن استاندارد نهایی
35 کاره‌های همتا mempool message جف گارزیک استاندارد نهایی
36 کاره‌های همتا Custom Services Stefan Thomas استاندارد رد شده
37 کاره‌های همتا Connection Bloom filtering مایک هرن, مت کورالو استاندارد نهایی
38 کاربرد Passphrase-protected private key Mike Caldwell, Aaron Voisine استاندارد پیش‌نویس
39 کاربرد Mnemonic code for generating deterministic keys Marek Palatinus, Pavol Rusnak, Aaron Voisine, Sean Bowe استاندارد پیشنهاد شده
40 API/RPC Stratum wire protocol Marek Palatinus استاندارد شماره‌ی بیپ در نظر گرفته شده
41 API/RPC Stratum mining protocol Marek Palatinus استاندارد شماره‌ی بیپ در نظر گرفته شده
42 هم‌داستانی (نرم‌شاخه) A finite monetary supply for Bitcoin پیتر ووله استاندارد نهایی
43 کاربرد Purpose Field for Deterministic Wallets Marek Palatinus, Pavol Rusnak اطلاعاتی نهایی
44 کاربرد Multi-Account Hierarchy for Deterministic Wallets Marek Palatinus, Pavol Rusnak استاندارد پیشنهاد شده
45 کاربرد Structure for Deterministic P2SH Multisignature Wallets Manuel Araoz, Ryan X. Charles, Matias Alejo Garcia استاندارد پیشنهاد شده
47 کاربرد Reusable Payment Codes for Hierarchical Deterministic Wallets Justus Ranvier اطلاعاتی پیش‌نویس
48 کاربرد Multi-Script Hierarchy for Multi-Sig Wallets Fontaine استاندارد پیشنهاد شده
49 کاربرد Derivation scheme for P2WPKH-nested-in-P2SH based accounts Daniel Weigl اطلاعاتی نهایی
50 March 2013 Chain Fork Post-Mortem گوین اندرسن اطلاعاتی نهایی
52 هم‌داستانی (سخت‌شاخه) Durable, Low Energy Bitcoin PoW Michael Dubrovsky, Bogdan Penkovsky استاندارد پیش‌نویس
60 کاره‌های همتا Fixed Length "version" Message (Relay-Transactions Field) امیر تاکی استاندارد پیش‌نویس
61 کاره‌های همتا Reject P2P message گوین اندرسن استاندارد نهایی
62 هم‌داستانی (نرم‌شاخه) پرداختن به چکش‌خواری پیتر ووله استاندارد پس‌گرفته شده
63 کاربرد Stealth Addresses پیتر تاد استاندارد شماره‌ی بیپ در نظر گرفته شده
64 کاره‌های همتا getutxo message مایک هرن استاندارد منقضی‌شده
65 هم‌داستانی (نرم‌شاخه) OP_CHECKLOCKTIMEVERIFY پیتر تاد استاندارد نهایی
66 هم‌داستانی (نرم‌شاخه) Strict DER signatures پیتر ووله استاندارد نهایی
67 کاربرد Deterministic Pay-to-script-hash multi-signature addresses through public key sorting Thomas Kerin, Jean-Pierre Rupp, Ruben de Vries استاندارد پیشنهاد شده
68 هم‌داستانی (نرم‌شاخه) Relative lock-time using هم‌داستانی-enforced sequence numbers Mark Friedenbach, BtcDrak, نیکلاس دوریر, kinoshitajona استاندارد نهایی
69 کاربرد Lexicographical Indexing of Transaction Inputs and Outputs کریستوف اطلس اطلاعاتی پیشنهاد شده
70 کاربرد پروتکل پرداخت گوین اندرسن, مایک هرن استاندارد نهایی
71 کاربرد Payment Protocol MIME types گوین اندرسن استاندارد نهایی
72 کاربرد bitcoin: uri extensions for Payment Protocol گوین اندرسن استاندارد نهایی
73 کاربرد Use "Accept" header for response type negotiation with Payment Request URLs Stephen Pair استاندارد نهایی
74 کاربرد Allow zero value OP_RETURN in Payment Protocol Toby Padilla استاندارد رد شده
75 کاربرد Out of Band Address Exchange using Payment Protocol Encryption Justin Newton, Matt David, Aaron Voisine, James MacWhyte استاندارد نهایی
78 کاربرد A Simple Payjoin Proposal نیکلاس دوریر استاندارد پیش‌نویس
79 کاربرد Bustapay :: a practical coinjoin protocol Ryan Havar اطلاعاتی جایگزین شده
80 Hierarchy for Non-Colored Voting Pool Deterministic Multisig Wallets Justus Ranvier, جیمی سانگ اطلاعاتی تعلیق شده
81 Hierarchy for Colored Voting Pool Deterministic Multisig Wallets Justus Ranvier, جیمی سانگ اطلاعاتی تعلیق شده
83 کاربرد Dynamic Hierarchical Deterministic Key Trees Eric Lombrozo استاندارد رد شده
84 کاربرد Derivation scheme for P2WPKH based accounts Pavol Rusnak اطلاعاتی پیش‌نویس
85 کاربرد Deterministic Entropy From BIP32 Keychains Ethan Kosakovsky اطلاعاتی پیش‌نویس
86 کاربرد Key Derivation for Single Key P2TR Outputs اندرو چاو استاندارد پیش‌نویس
87 کاربرد Hierarchy for Deterministic Multisig Wallets Robert Spigler استاندارد پیشنهاد شده
88 کاربرد Hierarchical Deterministic Path Templates Dmitry Petukhov اطلاعاتی پیشنهاد شده
90 Buried Deployments Suhas Daftuar اطلاعاتی نهایی
91 هم‌داستانی (نرم‌شاخه) Reduced threshold Segwit MASF James Hilliard استاندارد نهایی
98 هم‌داستانی (نرم‌شاخه) درخت مرکل چابک Mark Friedenbach, Kalle Alm, BtcDrak استاندارد پیش‌نویس
99 Motivation and deployment of هم‌داستانی rule changes ([soft/hard]forks) Jorge Timón اطلاعاتی رد شده
100 هم‌داستانی (سخت‌شاخه) Dynamic maximum block size by miner vote جف گارزیک, تام هاردینگ, Dagur Valberg Johannsson استاندارد رد شده
101 هم‌داستانی (سخت‌شاخه) Increase maximum block size گوین اندرسن استاندارد پس‌گرفته شده
102 هم‌داستانی (سخت‌شاخه) Block size increase to 2MB جف گارزیک استاندارد رد شده
103 هم‌داستانی (سخت‌شاخه) Block size following technological growth پیتر ووله استاندارد پس‌گرفته شده
104 هم‌داستانی (سخت‌شاخه) 'Block75' - Max block size like difficulty t.khan استاندارد رد شده
105 هم‌داستانی (سخت‌شاخه) هم‌داستانی based block size retargeting algorithm BtcDrak استاندارد رد شده
106 هم‌داستانی (سخت‌شاخه) Dynamically Controlled Bitcoin Block Size Max Cap Upal Chakraborty استاندارد رد شده
107 هم‌داستانی (سخت‌شاخه) Dynamic limit on the block size Washington Y. Sanchez استاندارد رد شده
109 هم‌داستانی (سخت‌شاخه) Two million byte size limit with sigop and sighash limits گوین اندرسن استاندارد رد شده
111 کاره‌های همتا NODE_BLOOM service bit مت کورالو, پیتر تاد استاندارد پیشنهاد شده
112 هم‌داستانی (نرم‌شاخه) CHECKSEQUENCEVERIFY BtcDrak, Mark Friedenbach, Eric Lombrozo استاندارد نهایی
113 هم‌داستانی (نرم‌شاخه) Median time-past as endpoint for lock-time calculations Thomas Kerin, Mark Friedenbach استاندارد نهایی
114 هم‌داستانی (نرم‌شاخه) Merkelized Abstract Syntax Tree Johnson Lau استاندارد رد شده
115 هم‌داستانی (نرم‌شاخه) Generic anti-replay protection using Script لوک دش‎یر استاندارد رد شده
116 هم‌داستانی (نرم‌شاخه) MERKLEBRANCHVERIFY Mark Friedenbach, Kalle Alm, BtcDrak استاندارد پیش‌نویس
117 هم‌داستانی (نرم‌شاخه) Tail Call Execution Semantics Mark Friedenbach, Kalle Alm, BtcDrak استاندارد پیش‌نویس
118 هم‌داستانی (نرم‌شاخه) SIGHASH_ANYPREVOUT for Taproot Scripts کریستین دکر, آنتونی تونز استاندارد پیش‌نویس
119 هم‌داستانی (نرم‌شاخه) CHECKTEMPLATEVERIFY جرمی روبین استاندارد پیش‌نویس
120 کاربرد اثبات پرداخت Kalle Rosenbaum استاندارد پس‌گرفته شده
121 کاربرد Proof of Payment URI scheme Kalle Rosenbaum استاندارد پس‌گرفته شده
122 کاربرد URI scheme for Blockchain references / exploration Marco Pontello استاندارد پیش‌نویس
123 ذسته‌بندی بیپ Eric Lombrozo پروسه فعال
124 کاربرد Hierarchical Deterministic Script Templates Eric Lombrozo, William Swanson اطلاعاتی رد شده
125 کاربرد Opt-in Full Replace-by-Fee Signaling David A. Harding, پیتر تاد استاندارد پیشنهاد شده
126 Best Practices for Heterogeneous Input Script Transactions Kristov Atlas اطلاعاتی پیش‌نویس
127 کاربرد Simple Proof-of-Reserves Transactions Steven Roose استاندارد پیش‌نویس
129 کاربرد Bitcoin Secure Multisig Setup (BSMS) Hugo Nguyen, Peter Gray, Marko Bencun, Aaron Chen, Rodolfo Novak استاندارد پیشنهاد شده
130 کاره‌های همتا sendheaders message Suhas Daftuar استاندارد پیشنهاد شده
131 هم‌داستانی (سخت‌شاخه) "Coalescing Transaction" Specification (wildcard inputs) Chris Priest استاندارد رد شده
132 Committee-based BIP Acceptance پروسه Andy Chase پروسه پس‌گرفته شده
133 کاره‌های همتا feefilter message Alex Morcos استاندارد پیش‌نویس
134 هم‌داستانی (سخت‌شاخه) Flexible Transactions Tom Zander استاندارد رد شده
135 Generalized version bits voting Sancho Panza اطلاعاتی رد شده
136 کاربرد Bech32 Encoded Tx Position References Велеслав, Jonas Schnelli, Daniel Pape اطلاعاتی پیش‌نویس
137 کاربرد Signatures of Messages using Private Keys Christopher Gilliard استاندارد نهایی
140 هم‌داستانی (نرم‌شاخه) Normalized TXID کریستین دکر استاندارد رد شده
141 هم‌داستانی (نرم‌شاخه) گواه جدا شده (لایه هم‌داستانی) Eric Lombrozo, Johnson Lau, پیتر ووله استاندارد نهایی
142 کاربرد Address Format for گواه جدا شده Johnson Lau استاندارد پس‌گرفته شده
143 هم‌داستانی (نرم‌شاخه) Transaction Signature Verification for Version 0 Witness Program Johnson Lau, پیتر ووله استاندارد نهایی
144 کاره‌های همتا گواه جدا شده (کاره‌های همتا) Eric Lombrozo, پیتر ووله استاندارد نهایی
145 API/RPC getblocktemplate Updates for گواه جدا شده لوک دش‎یر استاندارد نهایی
146 هم‌داستانی (نرم‌شاخه) Dealing with signature encoding malleability Johnson Lau, پیتر ووله استاندارد پس‌گرفته شده
147 هم‌داستانی (نرم‌شاخه) Dealing with dummy stack element malleability Johnson Lau استاندارد نهایی
148 هم‌داستانی (نرم‌شاخه) Mandatory activation of segwit deployment شائولین فرای استاندارد نهایی
149 هم‌داستانی (نرم‌شاخه) گواه جدا شده (second deployment) شائولین فرای استاندارد پس‌گرفته شده
150 کاره‌های همتا همتا Authentication Jonas Schnelli استاندارد پیش‌نویس
151 کاره‌های همتا همتا‌به‌همتا Communication Encryption Jonas Schnelli استاندارد پس‌گرفته شده
152 کاره‌های همتا Compact Block Relay مت کورالو استاندارد نهایی
154 کاره‌های همتا Rate Limiting via همتا specified challenges Karl-Johan Alm استاندارد پس‌گرفته شده
155 کاره‌های همتا addrv2 message ولادیمیر جی. ون در لان استاندارد پیش‌نویس
156 کاره‌های همتا Dandelion - Privacy Enhancing Routing Brad Denby, Andrew Miller, Giulia Fanti, Surya Bakshi, Shaileshh Bojja Venkatakrishnan, Pramod Viswanath استاندارد رد شده
157 کاره‌های همتا Client Side Block Filtering Olaoluwa Osuntokun, Alex Akselrod, Jim Posen استاندارد پیش‌نویس
158 کاره‌های همتا Compact Block Filters for Light Clients Olaoluwa Osuntokun, Alex Akselrod استاندارد پیش‌نویس
159 کاره‌های همتا NODE_NETWORK_LIMITED service bit Jonas Schnelli استاندارد پیش‌نویس
171 کاربرد Currency/exchange rate information API لوک دش‎یر استاندارد رد شده
173 کاربرد Base32 address format for native v0-16 witness outputs پیتر ووله, گرگ مکسول اطلاعاتی نهایی
174 کاربرد Partially Signed Bitcoin Transaction Format اندرو چاو استاندارد نهایی
175 کاربرد Pay to Contract Protocol Omar Shibli, Nicholas Gregory اطلاعاتی رد شده
176 Bits Denomination جیمی سانگ اطلاعاتی پیش‌نویس
178 کاربرد Version Extended WIF Karl-Johan Alm استاندارد پیش‌نویس
179 Name for payment recipient identifiers Emil Engler, MarcoFalke, لوک دش‎یر اطلاعاتی پیش‌نویس
180 کاره‌های همتا Block size/weight fraud proof لوک دش‎یر استاندارد رد شده
197 کاربرد Hashed Time-Locked Collateral Contract Matthew Black, Tony Cai استاندارد پیش‌نویس
199 کاربرد Hashed Time-Locked Contract transactions Sean Bowe, Daira Hopwood استاندارد پیش‌نویس
300 هم‌داستانی (نرم‌شاخه) Hashrate Escrows (لایه‌ی هم‌داستانی) Paul Sztorc, CryptAxe استاندارد پیش‌نویس
301 هم‌داستانی (نرم‌شاخه) Blind Merged Mining (لایه‌ی هم‌داستانی) Paul Sztorc, CryptAxe استاندارد پیش‌نویس
310 کاربرد افزونه‌های پروتکل استراتوم Pavel Moravec, Jan Čapek اطلاعاتی پیش‌نویس
320 nVersion bits for general purpose use BtcDrak استاندارد پیش‌نویس
322 کاربرد Generic Signed Message Format Karl-Johan Alm استاندارد پیش‌نویس
325 کاربرد سیگ‌نت Karl-Johan Alm, آنتونی تونز استاندارد پیشنهاد شده
330 کاره‌های همتا Transaction announcements reconciliation Gleb Naumenko, پیتر ووله استاندارد پیش‌نویس
338 کاره‌های همتا Disable transaction relay message Suhas Daftuar استاندارد پیش‌نویس
339 کاره‌های همتا WTXID-based transaction relay Suhas Daftuar استاندارد پیش‌نویس
340 امضای اشنور برای secp256k1 پیتر ووله, یوناس نیک, Tim Ruffing استاندارد پیش‌نویس
341 هم‌داستانی (نرم‌شاخه) Taproot: SegWit version 1 spending rules پیتر ووله, یوناس نیک, آنتونی تونز استاندارد پیش‌نویس
342 هم‌داستانی (نرم‌شاخه) Validation of Taproot Scripts پیتر ووله, یوناس نیک, آنتونی تونز استاندارد پیش‌نویس
343 هم‌داستانی (نرم‌شاخه) Mandatory activation of taproot deployment Shinobius, Michael Folkson استاندارد پیشنهاد شده
350 کاربرد Bech32m format for v1+ witness addresses پیتر ووله استاندارد پیش‌نویس
370 کاربرد PSBT Version 2 اندرو چاو استاندارد پیش‌نویس
371 کاربرد Taproot Fields for PSBT اندرو چاو استاندارد پیش‌نویس
380 کاربرد Output Script Descriptors General Operation پیتر ووله, اندرو چاو اطلاعاتی پیش‌نویس
381 کاربرد Non-Segwit Output Script Descriptors پیتر ووله, اندرو چاو اطلاعاتی پیش‌نویس
382 کاربرد Segwit Output Script Descriptors پیتر ووله, اندرو چاو اطلاعاتی پیش‌نویس
383 کاربرد Multisig Output Script Descriptors پیتر ووله, اندرو چاو اطلاعاتی پیش‌نویس
384 کاربرد combo() Output Script Descriptors پیتر ووله, اندرو چاو اطلاعاتی پیش‌نویس
385 کاربرد raw() and addr() Output Script Descriptors پیتر ووله, اندرو چاو اطلاعاتی پیش‌نویس
386 کاربرد tr() Output Script Descriptors پیتر ووله, اندرو چاو اطلاعاتی پیش‌نویس